Wetgeving digitaal ondertekenen

Nederlandse wetgeving elektronische handtekeningen

In Nederland is de wetgeving rondom elektronische handtekeningen sinds 21 mei 2003 vastgelegd in artikel 3:15a van het Burgerlijk Wetboek, met betrekking tot de publieke sector in artikel 2:16 van de Algemene wet bestuursrecht. Vanaf 1 juli 2016 geldt de nieuwe verordening 910/2014, waarbij de wijzigingen voortvloeiend uit deze Europese verordening zijn doorgevoerd in het Nederlandse recht. 

Rechtspraak speelt ook een belangrijke rol in de praktijk, vooral wat betreft de vraag welk soort digitale handtekening gebruikt moet worden. Bijvoorbeeld bij een arbeidsovereenkomst waar de wet een schriftelijkheidsvereiste bevat. De rechter heeft bepaald dat dit vereiste ook is voldaan met een (geavanceerde) digitale handtekening, mits deze op de juiste manier is toegepast. Dit geldt ook voor rechterlijke uitspraken in de publieke sector.

Volgens artikel 3:15a van het Burgerlijk Wetboek zijn de volgende eisen gesteld aan een elektronische handtekening. Lid 2

  • 2a. zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden 
  • 2b. zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren
  • 2c. zij komt tot stand met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden
  • 2d. zij is op zodanige wijze aan het elektronisch bestand waarop zij betrekking heeft verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord  
  • 2e. zij is gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel ss, van de Telecommunicatiewet (in artikel 1.1, onderdeel ss, van de Telecommunicatiewet staat: ‘certificaat: elektronische bevestiging die gegevens voor het verifiëren van een elektronische handtekening met een bepaalde persoon verbindt en de identiteit van die persoon bevestigt’)
  • 2f. zij is gegenereerd door een veilig middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel vv, van de Telecommunicatiewet (in artikel 1.1, onderdeel vv, van de Telecommunicatiewet staat: ‘middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen: geconfigureerde software of hardware die wordt gebruikt om de gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen te implementeren’). 

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op of bekijk de veel gestelde vragen

Gratis uitproberen?

Vrijblijvend onze digitale handtekening uitproberen? Maak een account aan en ontvang gelijk 10 credits om een ondertekening te starten! 

Account aanmaken